Systemy sterowania

sys ster

W dzisiejszych czasach nowoczesne budynki niejako wymuszają zastosowanie inteligentnych systemów sterowania. Ilość instalacji, które muszą ze sobą współdziałać w budynku, wymaga sprawnego zarządzania, które może zrealizować tylko sprawdzony i dobrze zaprojektowany system inteligentny. AV Evolution oferuje najbardziej wymagającym Klientom systemy sterowania pojedynczymi pomieszczeniami w obrębie systemów AV, oświetlenia i przesłon okiennych oraz sterowanie całym budynkiem z inteligentnego budynkowego systemu nadrzędnego, tzw. BMS, który daje obsłudze pełny obraz stanu instalacji budynkowych. Panele dotykowe o atrakcyjnym wyglądzie czy eleganckie panele przyciskowe na ścianie zamiast wielu zwykłych włączników daje użytkownikowi komfort obsługi nawet dużej sali konferencyjnej przy zminimalizowaniu ilości czynności potrzebnych do uruchomienia żądanych scenariuszy.